Arrangementer og Nyt

Adresselisten over alle menigheder ajourføres løbende.

Adresselisten kan ses her på hjemmesiden, og trykkes hvert år i årsskriftet.

Husk at meddele ændringer til redaktør af hjemmeside Anne Grete Pilgaardpå annegretepilgaard@gmail.com

Se den opdaterede adresselisten her

Generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med foreningens årsmøde.

Generalforsamlingen 2017 blev afholdt på Mors den 21. maj 2017.

Referat fra generalforsamlingen kan læses her

 

Login Form