Arrangementer og Nyt

Sdr. Nærå Valgmenighed er vært for Årsmødet 2019

Mødet afholdes Lørdag den 25. maj 2019.

Program findes her og tilmeldingsblanket her.

Hent den endelige dagsorden til generalforsamlingen her

 

Adresselisten over alle menigheder ajourføres løbende.

Adresselisten kan ses her på hjemmesiden, og trykkes hvert år i årsskriftet.

Husk at meddele ændringer til redaktør af hjemmeside Anne Grete Pilgaard på annegretepilgaard@gmail.com

Se den opdaterede adresseliste her

Den 25. maj 2018 trådt Persondataforordningen i kraft. Persondataforordningen afløser Persondataloven. Formålet med forordningen er at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger.

Menighederne er dataansvarlige i forordningens terminologi og er ansvarlige for at menigheder overholder forordningen. Manglende overholdelse er sanktioneret med bøde.
I foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder har vi udarbejdet forskellige skabeloner, som foreningens medlemmer er velkomne til at bruge i menighedernes arbejde med at overholde Persondataforordningen.

Login Form