Persondataforordningen

Den 25. maj 2018 trådt Persondataforordningen i kraft. Persondataforordningen afløser Persondataloven. Formålet med forordningen er at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger.

Den 21. april 2018 blev der afholdt en inspiratioons- og netværksdag for menighedernes forretningsfører og kasserer. Slides fra netværksdagen findes her

Menighederne er dataansvarlige i forordningens terminologi og er ansvarlige for at menigheder overholder forordningen. Manglende overholdelse er sanktioneret med bøde.
I foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder har vi udarbejdet forskellige skabeloner, som foreningens medlemmer er velkomne til at bruge i menighedernes arbejde med at overholde Persondataforordningen.

Det gøres opmærksom på, at brug af skabelonerne sker uden ansvar for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder og at det er vigtigt, at den enkelte menighed gennemgår skabelonerne grundigt og tilpasser indholdet til de forhold der er i den enkelte menighed.
Det drejer sig om følgende skabeloner, som åbnes i wordfil ved at rykke på skabelonens navn i listen nedenfor. I de skabeloner, der er opdateret nov. 2019, er ændringerne markeret med rødt i skabelonerne.

- Ekstern privatlivspolitik (nov. 2019)

- Orientering til menighedens medlemmer

- Orientering om cookies

-Intern privatlivspolitik  skabelon menighed (nov. 2019)

- Tavsheds- og samtykkeerklæring bestyrelsen

- Tavsheds- og samtykkeerklæring medarbejderne

- Oplysninger om behandling af persondata til medarbejderne

- Datafortegnelse skabelon menighed (nov. 2019)

 

På foreningens årsmøde i 2018 blev ”huskeliste” med 10 ting vi skal have styr på i forbindelse med Persondataforordningen gennemgået. Læs den her

 

Link til Datatilsynets vejledninger og skabeloner på området tryk her: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger-og-skabeloner/ 

Senest ændret søndag, 17 november 2019 22:16

Login Form