Vejledninger

OBS! Denne del af hjemmesiden er for tiden under redigering og opdatering. Vi er klar over, at en del af oplysningerne i vejledninger kan være forældede, men vi arbejder på at rette det. Der vil blive vedhæftet en dato for opdatering, når den er gennemført, så man kan se om informationerne er  tidssvarende.

HVIS NOGEN KUNNE TÆNKE SIG AT HJÆLPE MED DETTE ARBEJDE TAGER VI MEGET GERNE IMOD HJÆLPEN!

Vejledningerne er hjælp til menighederne. Her kan du finde oplysninger om ansættelser, kontraktforhold, skatteforhold og meget mere. Mange af de spørgsmål, som bliver stillet til foreningens formand, vil kunne besvares her.

Vi giver her oplysninger om gældende lovgivning, men understreger, at mange af vejledningerne har karakter af generelle retningslinier, og ikke er vedtagne love for menighederne. Den enkelte menighed vælger i vid udstrækning selv hvordan den vil indrette sig. Det er en del af vores frihed.

Hvis du finder oplysninger, som du mener er forkerte eller savner opdatering eller uddybning, så giv os endelig besked, så vi kan gøre vejledningen bedre.

 

Login Form