Persondataforordningen

Fredag den 25. maj 2018 trådte den nye Personforordning i kraft.

Foreningen har udarbejdet forskellige skabeloner, som foreningens medlemmer er velkomne til at bruge i menighedernes arbejde med at overholde Persondataforordningen.

Det gøres opmærksom på, at brug af skabelonerne sker uden ansvar for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder og at det er vigtigt, at den enkelte menighed gennemgår skabelonerne grundigt og tilpasser indholdet til de forhold der er i den enkelte menighed.

Det drejer sig om følgende skabeloner, som åbnes i wordfil ved at rykke på skabelonens navn i listen nedenfor:

- Ekstern privatlivspolitik

- Orientering til menighedens medlemmer

- Orientering om cookies

- Intern privatlivspolitik

- Tavsheds- og samtykkeerklæring bestyrelsen

- Tavsheds- og samtykkeerklæring medarbejderne

- Oplysninger om behandling af persondata til medarbejderne

- Datafortegnelse

 

På foreningens årsmøde i 2018 blev ”huskeliste” med 10 ting vi skal have styr på i forbindelse med Persondataforordningen gennemgået. Læs den her

Foreningen afholdt i april 2018 en Netværks- og Informationsdag for foreningens kasserer og forretningsfører. De slides som blev gennemgået i løbet af dagen kan ses ved at trykke her.

Vi gennemgik bl.a. de forskellige tiltag, som menighederne skal gennemføre for at overholde den nye Persondataforordning. 

Link til Datatilsynets vejledninger og skabeloner på området tryk her: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger-og-skabeloner/ 

Hvis I har spørgsmål til skabelonerne eller andet i forbindelse med Persondataforordningen, så er I velkommen til at kontakte Pia Vium Strandridder på 26750427 eller roeddingfrimenighed@gmail.com.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder

Mere i denne kategori: « Adresseliste

Login Form