Persondataforordningen

 Fredag den 25. maj trådte den nye Personforordning i kraft.

Foreningens kasserer fremlagde på Årsmødet 10 ting vi skal have styr på. Læs dem her.

Som lovet på foreningens netværksmøde for forretningsfører/kasserer i april, så har vi i foreningen ladet udarbejde forskellige skabeloner, som foreningens medlemmer er velkomne til at bruge.

ISOBRO har lovet at gennemgå skabelonerne, men kan dog ikke afse tid hertil før til efteråret. Derfor vælger vi at sende skabelonerne til jer nu inden ISOBROS gennemgang med forbehold for, at der kan komme rettelser/tilføjelser hertil efter ISOBROS gennemgang til efteråret.

I denne omgang er i word-filer link til følgende skabeloner:

Vi arbejder i foreningen videre med udarbejdelse af de sidste skabeloner og planlægger i efteråret at udsende en skabelon til den interne privatlivspolitik samt den interne datafortegnelse.

Hvis I har spørgsmål til skabelonerne eller andet i forbindelse med den nye Persondataforordning, så er I velkommen til at kontakte Pia Vium Strandridder på 26750427 eller roeddingfrimenighed@gmail.com.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder

 

 

Foreningen afholdt den 21. april 2018 en Netværks- og Informationsdag for foreningens kasserer og forretningsfører

De slides som blev gennemgået i løbet af dagen kan ses ved at trykke her. 

Vi gennemgik bl.a. de forskellige tiltag, som menighederne skal gennemføre for at overholde den nye Persondataforordning.

I foreningen har vi besluttet at købe os til bistand til udarbejdelse af skabeloner mv., som alle foreningens menigheder kan bruge med henblik på overholdelse af reglerne i den nye Persondataforordning. Vi er godt i gang med dette arbejde og den første skabelon som vil blive frigivet, er den eksterne privatlivspolitik, som menighederne skal have på deres hjemmeside. Skabelonen forventes frigivet ultimo maj/primo juni 2018. Hold jer orientering her på hjemmesiden om det videre arbejde i foreningen i så henseende.

Mere i denne kategori: « Adresseliste

Login Form