ISOBRO

ISOBRO

ISOBRO er en sammenslutning af indsamlingsorganisationer godkendt efter ligningslovens § 8 A. En indsamlingsorganisation er en organisation, for hvem indsamlingsvirksomheden udgør en fast, tilbagevendende del af dennes virksomhed. De indsamlede midler uddeles eller anvendes til fordel for en bredere kreds af modtagere eller en bredere sag.

Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder er medlem af ISOBRO

Medlemsskabet giver mulighed for at benytte den viden og ekspertise, som ISOBROs ansatte ligger inden med, eller som de kan skaffe via deres samarbejde med bl.a. jurister, revisorer mfl.
Via foreningens medlemsskab har foreningens medlemmer mulighed for at rette direkte henvendelse til ISOBRO og få rådgivning

Se  www.isobro.dk

Senest ændret mandag, 29 maj 2017 18:01

Login Form