Forsikringer

Forsikringer

Arbejdsskade

Udgave 1 - 19.07.2006

Hvilke forsikringer skal man
have?

Som enhver anden virksomhed skal en kirke også have
en forsikring, der dækker tre områder:

En arbejdsskadeforsikring for ansatte
En tingskadeforsikring for bygninger og løsøre m.v.
En ansvarsforsikring for ansatte og brugere

Arbejdsskadeforsikring
Alle
arbejdsgivere skal tegne lovpligtig forsikring for deres ansatte mod
arbejdsskader. Forsikringen skal omfatte samtlige personer, der har et
ansættelsesforhold, f.eks. i og omkring en kirke. Lønnede som ulønnede
medarbejdere, - i fast eller midlertidigt job. Forsikringen sikrer medarbejderen
erstatning, i tilfælde af ulykke i forbindelse med arbejdet.
Ydelse af erstatning og skadesopgørelse sker efter bestemmelserne i lov om
forsikring mod følger af arbejdsskade. Skadesbehandling af mindre skader
foretages evt. af det forsikringsselskab man i øvrigt benytter. Større skader
skal behandles i Arbejdsskadestyrelsen, - en neutral myndighed under
Beskæftigelsesministeriet.

Arbejdsskadestyrelsen
træffer afgørelser om, hvorvidt en skade eller en sygdom kan anerkendes som en
arbejdsskade. Og afgør, hvor stor en erstatning du kan få tilkendt for en
arbejdsskade. Det er arbejdsgiverens forsikringsselskab, der udbetaler
eventuelle erstatninger og betaler omkostningerne ved, at sagen bliver behandlet
i Arbejdsskadestyrelsen.

----------

Kilder:

LBK nr. 154 af 07/03/2006 af lov om arbejdsskadesikring

Beskæftigelsesministeriets websted om arbejdsskader

LOV Nr. 310 af 16/05/1990 om ansættelse i stillinger i folkekirken

Arbejdsskadestyrelsen
Arbejdstilsynet
Arbejdsulykker

Tingskade og ansvar

Udgave 1 - 19.07.2006

Hvilke
forsikringer skal man have?

Som
enhver anden virksomhed skal en kirke også have en forsikring, der dækker tre
områder:

En tingskadeforsikring for bygninger og løsøre m.v.
En ansvarsforsikring for ansatte og brugere
En arbejdsskadeforsikring for ansatte

Folkekirkens
selvforsikring
I 1999 indgik Kirkeministeriet en aftale med
forsikringskoncernen Alm. Brand, - og tegnede fællesforsikringer for alle
folkekirkens selvejende kirker, embeder, administrationer og
uddannelsesinstitutioner m.v.

Forsikringer i valg- og
frimenigheder
Da valg- og frimenighederne ikke er med i
Folkekirkens forsikringsordning, påhviler det den enkelte valg- og frimenighed
selv at forsikre sig.

Godt halvdelen af de grundtvigske valg- og frimenigheder har tegnet
forsikringer hos Danske Kirkers Forsikringsservice, som samarbejder med Thisted
Forsikring. Siden 2004 har vi kunnet få grupperabat på 15 % i forsikringspræmie.

Ønsker man som menighed at skifte forsikring til Danske Kirkers
Forsikringsservice, må man selv kontakte selskabet for at få et tilbud, - og det
er helt individuelle forsikringsaftaler, der indgås.

Kontakt:
Danske Kirkers Forsikringsservice
F. Ørntoft, Stadevej 12,
8220 Brabrand,
tlf.: 8626 0395

Forsikringsvilkår kan downloades: PDF (144 kb).

----------

Kilder:

LOV Nr. 310 af 16/05/1990 om ansættelse i stillinger i folkekirken

VEJL nr. 10342 af 12/03/1999 om Folkekirkens forsikrings- og
selvforsikringsordning.

Årsskrift 2000: Generalforsamlingen 1999
Årsskrift 2001: Generalforsamlingen 2000
Årsskrift 2005: Generalforsamlingen 2004

til
top

Senest ændret søndag, 24 marts 2013 15:22

Login Form