Hvem er vi - 37 grundtvigske valg- og frimenigheder

Foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder blev stiftet den 27. juni 1950 og består af 37 selvstændige menigheder, spredt ud over hele landet. Foreningen har til formål at styrke fællesskabet mellem de frie menigheder og at varetage fælles interesser overfor myndighederne, samt at styrke den grundtvigske menighedsforståelse.

aarsmoede2011Hvert år arrangerer foreningen et fælles årsmøde af 1-2 dages varighed . Værtsskab og tilrettelæggelse går på skift mellem menighederne.

Foreningen udgiver et årsskrift. Årsskriftet indeholder udover årsmødeprogram, en skriftlig årsberetning og årsregnskabet, en fortegnelse over foreningens medlemsmenigheder, en præsentation af årsmødets værtsmenighed samt artikler om aktuelle emner.

Foreningen kan på opfordring fra menighederne stå for gennemførelse af kurser og andre arrangementer.

 

Login Form