Thorsted

 

Thorsted Frimenighed

Hjardalvej 18D, Thorsted

7700 Thisted

 

Præst: Vi benytter pt. vikarer

 

 

Formand: Grethe Kirk
Telefon: 9797 1015
Email:grki@rn.dk 

 

Kasserer: Kirsten Bjerregaard
Telefon: 9797 7414
Email:Kisser@kinesiologi.dk

 

 

 

www.thorsted-frimenighed.dk

Thorsted Frimenighed er en gammel menighed tilbage fra 1883, men først i 1906 byggede menighedens medlemmer den røde kirke ved siden af friskolen. Vi er en grundtvigsk menighed med stærke traditioner. Vi er en aktiv og selvstændig menighed der tæller godt 90 medlemmer. Der er en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Menighedens selvstyre giver frihed til selv at vælge præst og at bestemme, hvordan menighedens liv udformes. Selvstændigheden indebærer samtidig, at der ikke gives økonomisk støtte af nogen art. Medlemmerne afholder selv alle udgifter til menighedens drift, så som præstens og organistens løn og vedligeholdelse af kirkebygningen. I stedet for kirkeskat betales bidrag til menigheden. Bidrag er ifølge gældende skattelov fradragsberettiget. Der afholdes gudstjeneste hver anden søndag, herudover er der foredrag, efterårsmøde og sangaftner.  Thorsted Frimenighed er ikke en lukket kreds. Man er velkommen til at deltage i gudstjenester og andre arrangementer, selvom man ikke er medlem.
Gudstjenesterne offentliggøres i Nordjyske (Thisted Dagblad).

 

        Login Form