Bestyrelsen

Formand

Laura Lundager Jensen

Osted Valgmenighed
Langetoften 1
Osted
4000 Roskilde
Tlf. 23318311
luje@kp.dk

Næstformand

Ina Balle Aagaard er udtrådt af bestyrelsen pga. jobskifte pr. 1.12.18.

Suppleant Lone Vestergaard er indtrådt i bestyrelsen.

 

 

Kasserer

Pia Vium Strandridder

Rødding Frimenighed
Københovedvej 51
6630 Rødding
Tlf: 26750427
roeddingfrimenighed@gmail.com

Redaktør Årsskrift

Ole Kobbelgaard

Morsø Frimenighed
Præstbrovej 347, Øster Jølby
7950 Erslev

Tlf: 97741014/51565550
olekobbelgaard@gmail.com

Redaktør hjemmeside

Anne Grete Pilgaard

Odense Valgmenighed
Skovbrynet 17
5260 Odense S

annegretepilgaard@gmail.com

 

Suppleant - Fyn

Lone Vestergaard

Ryslinge Frimenighed

vlone@hotmail.com

Suppleant - Jylland

Morten Kvist

Gjellerup og Herning Valgmenigheder

Nørre Allé 21

7400 Herning

tlf. 9712 0652

hgv@post.tele.dk

 

Suppleant - Sjælland

Lisbeth Andreasen

Ubberup Valgmenighed

Tingvejen 35,

4400 Kalundborg.

Tlf. 40787173

Lisbeth.andreasen@email.dk

 

 

Revisior

Anders Lundsgaard

Poppelvej 35, 5230 Odense M
Tel: 20428085
marianders@privat.dk

Revisorsuppleant:

Mogens Foldager, Morsø Frimenighed

morsoefrimenighed@gmail.com

Login Form