DNK - Den elektroniske kirkebog

UNDER REDIGERING!

Ved indførelsen af DNK, den elektroniske kirkebog (indtastningen afsluttet i 2004),
er CPR-registret og kirkebogen koblet sammen. Det har lettet

arbejdsgangen både for kirkebogsføringen og for kommunerne, idet en række
oplysninger kodet ind det ene sted, kan aflæses det andet sted.

Valg- og frimenighederne fortsætter indtil videre med at indberette til de
kirkelige og borgerlige myndigheder som hidtil, og valgmenigheds-præsterne skal
føre kirkebog for kirkelige handlinger som vanligt.

Hvorvidt valgmenighederne en dag vil få adgang til selv at kunne taste
oplysninger på deres medlemmer ind i DNK, er endnu uvist.

Hvordan personoplysninger registreres i DNK, kan man læse om i DNK-Håndbogen
fra 2005. Af særlig interesse for valg- og frimenighederne er afsnittene om dåb
p. 15 og 30-31 og om medlemskab p. 32-34 (se kilder).

DNK-rapporten fra
1998 er en mere introducerende tekst om DNK-projektet. Her omtales dog også lidt
om valg- og frimenigheders indberetning af dåb efter indførelsen af DNK, p.
55-56 (se kilder).

----------

Kilder:

DNK-Håndbog i PDF (1.314 kb)
DNK-rapport i PDF (761
kb)

IT i
folkekirken
Kirkeuddannelse

 

 

 

Senest ændret mandag, 29 maj 2017 18:24

Login Form