Arrangementer og Nyt

Det grundtvigske storfællesskab
-         Frihed og fremtid i de frie menigheder

Højskoledagen aflyses pga. få for tilmeldinger.

 

Årsmøde 2017 afholdes af Morsø Frimenighed lørdag og søndag den 20. og 21. maj 2017

Generalforsamlingen afholdes søndag den 21. maj 2017

 Praedikestolenx

Hvert år, i forbindelse med årsmødet, sendes årsskriftet ud til alle menigheder

Der sker løbende ændringer i adresser og personer, derfor er der allerede ændringer til adresselisten bag i årsskriftet.

Ændringer skal fortsat meddeles til redaktør af årsskrift og hjemmeside Anne Grete Pilgaard på annegretepilgaard@gmail.com

Den opdaterede adresseliste vil være at finde her.

Årsmøde

Login Form