Arrangementer og Nyt

Der er nu en afslutning på sagen omkring vores forhold til SKAT..

For fremtiden bliver det sådan, at medlemmerne af den enkelte menighed i deres private skattemappe skal give tilladelse til, at menighedens kasserer/forretningsfører indhenter oplysninger om indtægt. Og der er ikke længere nogen mening i at arbejde på andre modeller for foreningen.

Men det er lykkedes os at få ministeriet til at sørge for, at det alene bliver den skattepligtige indkomst, som der er adgang til ( således at formueoplysninger er skjult). Men dette vil af praktiske grunde først kunne ske fra næste år.

Vi håber, at alle på nuværende tidspunkt har fundet ud af en løsning for deres menighed.

:

 
 
 
 
 

 

Regnskab for 2013. læs mere herunder

 DER ER ÅRSMØDE I RØDDING D. 7 JUNI

Rødding er værter ved årsmødet, som finder sted d.7. juni. I forlængelse af årsmødet bliver der arrangeret højskoledage på Rødding højskole. Programmet kan læses ved at klikke på læs mere.

 

 klik på læs mere

PÅ årsmødet i Vejstrup blev Aksel Bording og Anne-Marie Neimann Moestrup genvalgt til bestyrelsen, som nu fortsætter sit arbejde.

 

Menighedsskole

  • Menighedsskolen

    Som man kan læse andetsteds på siden, så har der været et debatmøde omkring foreningens folkeoplysningsprojekt, som har gået under arbejdsnavnet Menighedsskolen.

    Det blev på mødet klart, at der ikke var generel opbakning til projektet, og at især navnet "menighedsskole" vakte anstød. Bestyrelsen har taget kommentarer og debat til efterretning og vil nu tænke videre. På Årsmødet vil vi så tage sagen op igen.

Login Form