Arrangementer og Nyt

Bestyrelsen ønsker alle menigheder et godt nytår 2017 

Nytår 2017

Vi vil gerne prøve at danne os et overblik over udfordringer og løsninger i menighederne omkring adgangen til medlemmers skatteoplysninger. Derfor vil vi bede Jer udflyde dette spørgeskema.

Alle besvarelser sendes til foreningens kasserer Pia Strandridder på mail roeddingfrimenighed@gmail.com senest søndag den 15. januar 2017. 

Årsmøde 2017 afholdes af Morsø Frimenighed lørdag og søndag den 20. og 21. maj 2017

Generalforsamlingen afholdes søndag den 21. maj 2017

 Praedikestolenx

Hvert år, i forbindelse med årsmødet, sendes årsskriftet ud til alle menigheder

Der sker løbende ændringer i adresser og personer, derfor er der allerede ændringer til adresselisten bag i årsskriftet.

Ændringer skal fortsat meddeles til redaktør af årsskrift og hjemmeside Anne Grete Pilgaard på annegretepilgaard@gmail.com

Den opdaterede adresseliste vil være at finde her.

Årsmøde

Login Form