Arrangementer og Nyt

Der var debatmøde om foreningens folkeoplysningsprojekter i Ryslinge d. 18. marts. læs mere om det herunder

 Der er nu kommet et forslag fra strukturudvalget. Det kan læses på kirkeministeriets hjemmeside www.kirkeministeriet.dk

Regnskab for 2013. læs mere herunder

Næste årsmøde finder sted i Vejstrup Valgmenighed på Fyn d. 14-15 juni læs om programmet og arbejdscafeerne herunder

Årsskriftet er nu sendt ud.  Evt.ændringer skal sendes til redaktøren. Der vil blive sendt et rettelsesblad senere.

Foreningens høringssvar til udvalget for strukturændringer i Folkekirken kan læses herunder

De midtvestjyske valgmenigheder arrangere højskolekursus på Askov d. 3-9. august 2014. Læs mere herunder

Hvad er valgmenighedernes fremtid , hvis der gennemføres strukturændringer i Folkekirken? Der er møde om dette vitige emne den 28april på Vartov. Morten Kvis, Hans Gammeltoft Hansen og Niels Kærgaard debatterer.

 

 klik på læs mere

På årsmødet er der som vanligt valg til bestyrelsen. På valg er Aksel Bording (villig til genvalg) og Anne-Marie Neimann Moestrup (ønsker ikke genvalg). De tre suppleanter er alle villige til genvalg.

 

Menighedsskole

  • Menighedsskolen

    Som man kan læse andetsteds på siden, så har der været et debatmøde omkring foreningens folkeoplysningsprojekt, som har gået under arbejdsnavnet Menighedsskolen.

    Det blev på mødet klart, at der ikke var generel opbakning til projektet, og at især navnet "menighedsskole" vakte anstød. Bestyrelsen har taget kommentarer og debat til efterretning og vil nu tænke videre. På Årsmødet vil vi så tage sagen op igen.

Login Form