Arrangementer og Nyt

Der er nu en afslutning på sagen omkring vores forhold til SKAT..

 DER ER ÅRSMØDE I RØDDING D. 7 JUNI

Rødding er værter ved årsmødet, som finder sted d.7. juni. I forlængelse af årsmødet bliver der arrangeret højskoledage på Rødding højskole. Programmet kan læses ved at klikke på læs mere.

Der er valgt nye medlemmer til bestyrelsen på årsmødet i Rødding

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde efter generalforsamlingen:

Menighedsskole

  • Menighedsskolen

    Som man kan læse andetsteds på siden, så har der været et debatmøde omkring foreningens folkeoplysningsprojekt, som har gået under arbejdsnavnet Menighedsskolen.

    Det blev på mødet klart, at der ikke var generel opbakning til projektet, og at især navnet "menighedsskole" vakte anstød. Bestyrelsen har taget kommentarer og debat til efterretning og vil nu tænke videre. På Årsmødet vil vi så tage sagen op igen.

Login Form