Arrangementer og Nyt

 

Mandag den 25. august 2014  er der møde om SKAT med følgende program:

 
kl. 14,30 til 15,00 ankomst/kaffe   
 • kl. 15,00 velkomst   
 • kl. 15,05 Indlæg ved EDB-Brugsen ,        
 • kl. 16,15 Indlæg ved Isobro   
 • kl. 17,30 pause/mad   
 • kl. 18,30 Løst og fast erfaringsudveksling herunder orientering vedr.   skattesagen.   
 • kl. 20.00 Afslutning.
 • Foreningen betaler forplejningen.
   

   Der er nu kommet et forslag fra strukturudvalget. Det kan læses på kirkeministeriets hjemmeside www.kirkeministeriet.dk

  Regnskab for 2013. læs mere herunder

   

  Foreningens høringssvar til udvalget for strukturændringer i Folkekirken kan læses herunder 

   klik på læs mere

  PÅ årsmødet i Vejstrup blev Aksel Bording og Anne-Marie Neimann Moestrup genvalgt til bestyrelsen, som nu fortsætter sit arbejde.

   

  Menighedsskole

  • Menighedsskolen

   Som man kan læse andetsteds på siden, så har der været et debatmøde omkring foreningens folkeoplysningsprojekt, som har gået under arbejdsnavnet Menighedsskolen.

   Det blev på mødet klart, at der ikke var generel opbakning til projektet, og at især navnet "menighedsskole" vakte anstød. Bestyrelsen har taget kommentarer og debat til efterretning og vil nu tænke videre. På Årsmødet vil vi så tage sagen op igen.

  Login Form